För att registrera dig på Biljard turnering, vänligen kontakta Avak Garabedian på e-post: avak.garabedian@homenetmen.se