Homenetmens motto; 

Höj dig själv och andra med dig.

Motto härrör från Bedros Adrouni.

Den armeniska scout ska disciplinera sin kropp med motion, och hans sinne med ny kunskap och fylla hans ande med idéer och mål i organisationen. Samtidigt som han är att hjälpa sin kollega scout genom att öka sin kunskap också.

Հ.Մ.Ը.Մ.ի նշանաբանը՝ 

Բարձրացիր Բարձացուր

Homenetmen scoutingprogram.

Homenetmens scout program har regelbundna truppaktiviteter,  studiebesök till lokala attraktioner, utomhus scouting och camping resor, organiserade och genomförda av frivilliga. Utöver ordinarie aktiviteter, har scouter från Homenetmen i Södertälje regelbundet deltagit i internationellt scoutingläger.  Homenetmen erbjuder möjligheten att tjäna märken och medaljer i sina intresseområden, samt lära sig mer om den armeniska kulturen och samtidigt utveckla en känsla av socialt och moraliskt ansvar.

Garine Sarkis
Garine Sarkis
Scoutkår Ordförande
garine.sarkis@homenetmen.se +46 (0) 70-010 22 44